Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utveckling av metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av precisionsmedicin och avancerade terapiläkemedel

Publicerad

Regeringen ger Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att fortsätta arbetet med att utveckla metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av precisionsmedicin och betalningsmodeller för avancerade terapiläkemedel (ATMP). Uppdraget ska bidra till att säkra en ändamålsenlig och god tillgänglighet till läkemedel och medicinteknik.

För att kunna säkerställa att kostnaderna för ett läkemedel är rimliga genom läkemedlets hela livscykel är det viktigt att kontinuerligt följa upp hur läkemedlet används samt vilken effekt och nytta behandlingen ger. Detta gäller inte minst uppföljningen av avancerade terapiläkemedel, som i många fall innebär en hög kostnad per dos och där effekten löper över en längre tidsperiod. Detta kräver god tillgång till stora mängder data från hälso- och sjukvården.

TLV får därför i uppdrag att fortsätta sitt arbete med att utveckla metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av precisionsmedicin och betalningsmodeller för avancerade terapiläkemedel. Arbetet ska bidra till att ställa om Sverige till ett mer datadrivet samhälle i linje med EU:s visioner, och därmed också en mer datadriven förvaltning samt hälso- och sjukvård. Uppdraget bidrar även till genomförandet av regeringens nationella strategi för life science.

TLV får för uppdragets genomförande under 2021 använda 2 200 000 kronor. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 maj 2022.

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter