Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Hårdare tag mot fusket i transportbranschen

Publicerad

Stopp för missbruket med kombinerade transporter, tuffare reglering vid användandet av utländska fordon och åtgärder för att svenska löner och villkor ska gälla på de svenska vägarna. Det är några av förslagen som nu remitteras i syfte att skapa mer ordning och reda på vägarna och schysstare villkor för yrkesförare.

I juli 2020 fattades ett historiskt beslut när EU:s mobilitetspaket antogs. Det innebär bättre arbetsvillkor för yrkesförare, mer rättvis konkurrens mellan åkerier och företag och ökad trafiksäkerhet i den europeiska transportsektorn. Nu remitteras förslag på hur mobilitetspaketet ska införas i svensk lagstiftning.  

– Regeringen har varit drivande i arbetet i EU att få mobilitetspaketet på plats och nu tas ett viktigt steg för att införa bestämmelserna i Sverige. Bland annat föreslår vi ett slopande av cabotageundantaget samtidigt som sanktionsavgiften föreslås höjas till 60 000 kronor om ett transportföretag inte kan visa upp en utstationeringsdeklaration. Svenska löner och villkor ska gälla på våra vägar och jag vill se hårdare tag mot fusket i branschen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Ett av de remitterade förslagen är att det så kallade cabotageundantaget för kombinerade transporter tas bort, vilket innebär att reglerna om cabotagetransporter kommer att gälla vid alla transporter som ett utländskt transportföretag utför inom Sveriges gränser. Det kommer att försvåra för oseriösa aktörer att konkurrera genom att dumpa löner och villkor.  

I remissen föreslås en skärpning av utstationeringslagen så att förare som utför cabotagetransporter eller kombitransporter ska anses vara utstationerade. Det innebär att de utländska yrkesförare som tillfälligt utför transporter i Sverige också ska omfattas av svenska löner och villkor. Om ett transportföretag inte kan uppvisa giltigt dokument om utstationering ska företaget betala en sanktionsavgift på 60 000 kronor.

I remissen föreslås även att svenska tillståndshavare enbart ska få använda utländska fordon i sin verksamhet om särskilda skäl föreligger. För att säkerställa att svenska tillståndshavare inte verkar som bulvaner åt utländska transportföretag i syfte att kringgå cabotagereglerna ska de utländska fordonen enbart få köras av tillståndshavarens personal.

Förslagen går nu på remiss till den 29 oktober 2021.

Presskontakt

Samuel Guron
T.f. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-232 46 74
e-post till Samuel Guron