Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Stärkt skydd mot våld och andra kränkningar i nära relationer

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om en proposition som ska stärka skyddet mot våld och andra kränk­ningar i nära relationer.

– Våld och andra kränk­ningar i nära rela­tioner är ett allvarligt samhälls­problem som aldrig ska accep­teras, säger justitie- och migrations­ministern Morgan Johansson.

Prop. 2020/21:217 Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer

För att stärka skyddet mot våld och andra kränk­ningar i nära relationer föreslår regeringen därför bland annat att minimi­straffet för grov frids­kränkning och grov kvinno­frids­kränk­ning ska höjas från fängelse i nio månader till fängelse i ett år samt att straffet för över­trädelser av kontakt­förbud ska skärpas. Det före­slås också att ett beslut om utvidgat kontakt­förbud ska kunna förenas med villkor om elektro­nisk över­vakning, så kallad fotboja, oavsett om en tidigare över­trädelse av ett kontakt­förbud har skett eller inte samt att det så kallade väsentlig­hets­kravet för kontakt­förbud avseende en gemen­sam bostad och särskilt utvidgade kontakt­förbud ska tas bort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00