Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Utökade researrangörslån till EU-kommissionen för godkännande

Publicerad

Regeringen har denna vecka anmält ett stöd till EU-kommissionen som innebär att arrangörer av paketresor får möjlighet till statligt lån för att kunna betala skulder till resenärer för vissa ombokade resor som avbokas och ställs in. Stödet är en följd av ändringsbudgeten som riksdagen beslutade den 23 juni.

Om en paketresa ställs in har resenären rätt att få sina pengar tillbaka. Resenären kan även avboka avgiftsfritt och har rätt att få pengarna tillbaka om paketresan väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära omständigheter. För att möjliggöra för researrangörer att betala tillbaka pengar till resenärer för paketresor som ställts in eller avbeställts till följd av pandemin som skulle ha påbörjats eller avbrutits under perioden 1 mars 2020-1 januari 2021, införde regeringen tidigare i år en möjlighet till statligt lån.

I stället för återbetalning valde dock vissa resenärer att beställa en ny resa längre fram. Till följd av längden på pandemin ställs nu även vissa av dessa ombokningsresor in. Det stöd som denna vecka anmäldes till EU-kommissionen innebär att researrangörerna ska få möjlighet till statligt lån för återbetalning till resenärer om även en sådan ombokningsresa som skulle ha påbörjats före den 30 september i år, ställs in eller avbeställs senast den 1 augusti i år. Ursprungsresan som ställdes in eller avbeställdes skulle ha påbörjats under perioden 1 mars 2020–31 januari 2021.

Ansökningsperioden planeras till 2–31 augusti i år och resan ska ha ställts in eller avbeställts innan ansökningsperiodens början, dvs. senast den 1 augusti. Såsom under den tidigare ansökningsperioden kommer Kammarkollegiet handlägga lånen.

Regeringen kan besluta om förordningen för lånet när EU-kommissionen godkänt stödet.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla registrator.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Mer om researrangörslånet

Läs mer om researrangörslånet på regeringen.se/researrangorslan.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.