Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Analys av life science-sektorn – för att synliggöra och stärka svensk life science

Publicerad

Idag har regeringen fattat beslut om att ge Vinnova i uppdrag att analysera den svenska life science-branschen. Syftet är att följa utvecklingen och tydliggöra Sveriges position internationellt.

Pandemin har tydligare än någonsin visat på vikten av en framstående life science-sektor. Uppdraget till Vinnova, som sker inom ramen för En nationell strategi för life science, förväntas bidra till att långsiktigt stärka Sverige som en ledande life science-nation.

– Sverige ska vara en ledande life science-nation och vi har många både små och stora företag som bidrar. För att synliggöra svensk life science-sektor internationellt är det viktigt att vi också kan följa och analysera företagsutvecklingen som ett viktigt verktyg för att öka Sveriges konkurrenskraft, säger näringsminister Ibrahim Baylan. 

Ett prioriterat område i den svenska life science-strategin En nationell strategi för life science, är behovet av kontinuerlig omvärldsbevakning, analys och uppföljning. Detta krävs bland annat för att möjliggöra marknadsföringen av Sverige som ett förstahandsval för life science-investeringar. I uppdraget till Vinnova ingår exempelvis datainsamling, avgränsningar av branschen och vidareutveckling av den modell för uppföljning som redan finns. För att få en så bra bild av branschen som möjligt ska uppdraget utföras i nära samarbete med branschorganisationer och regioner.

Rapporteringen av uppdraget ska lämnas årligen och vart tredje år, med start 2024, ska rapporten ta en bredare ansats med fördjupad rapportering från ett särskilt relevant område.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00