Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Anna Ekström tar emot utredning om läromedel

Publicerad

I dag, tisdag den 17 augusti, tar utbildningsminister Anna Ekström emot slutbetänkandet från Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel, som gäller läromedel. I samband med överlämnandet hålls en digital pressträff.

Tid:
Plats: Digital pressträff. Pressträffen webbsänds på regeringen.se och på Regeringskansliets Youtube.

Föranmälda journalister kan få möjlighet att ställa frågor via Zoom. Presslegitimation krävs. Obligatorisk föranmälan senast kl. 14.30 via formuläret, se nedan. Anmälningstiden har gått ut.

Tillgång till läromedel av jämn och hög kvalitet är viktig både för lärare och elever samt för likvärdigheten, men tillgången till läromedel ser i dag olika ut på skolor runt om i landet. Regeringens särskilda utredare Gustav Fridolin har därför haft i uppdrag att utreda och föreslå hur statens roll bör se ut när det gäller läromedel i svensk skola.

I uppdraget ingick även att utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. Den delen av uppdraget redovisades i januari 2021.

Både Gustav Fridolin och Anna Ekström finns tillgängliga för enskilda intervjuer via Zoom efter pressträffen.

Betänkandet Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap, SOU 2021:70, publiceras på regeringens webbplats i samband med pressträffen.

Presskontakt

Linnea Ilbring
Presskommunikatör, Utbildningsdepartementet
e-post till Linnea Ilbring
Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Pressträffen webbsänds

Du kan följa pressträffen live eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet