Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Anna Hallberg reser till Köpenhamn

Publicerad

Den 31 augusti – 1 september reser utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg till Köpenhamn för möte med sin danska ministerkollega, företagsrepresentanter från Öresundsregionen och regionala organisationer.

Anna Hallberg kommer att ha överläggningar med Danmarks minister med ansvar för nordiskt samarbete och utvecklingssamarbete, Flemming Møller Mortensen. På dagordningen står utveckling av Öresundsregionen, bilateralt samarbete och nordisk krishantering. Ministrarna kommer även tillsammans träffa regionala aktörer och genomföra ett gemensamt besök till Malmö den 1 september.

– Efter ett utmanande år för nordisk samverkan är det dags att blicka framåt och se hur vi kan stärka samarbetet med våra grannländer. Danmark är en mycket viktig partner, politiskt och ekonomiskt. Jag kommer vid mötet att lyfta hur vi kan utveckla samarbetet mellan våra länder, inte minst i Öresundsregionen och i gränshinderfrågor, säger Anna Hallberg.

I samband med besöket kommer Anna Hallberg även att träffa representanter från näringslivet och forskningsinstitutioner inom life science samt regionala aktörer såsom Nordiska ministerrådet och Greater Copenhagen.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00