Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Bidrag till genomförande av studie om design som utvecklingskraft för samhällets hållbara utveckling

Publicerad

Regeringen har idag den 26 augusti beviljat Föreningen Svensk Form 500 000 kronor för att genomföra och redovisa en studie som tydliggör och analyserar förutsättningarna för att lyfta design som utvecklingskraft med fokus på samhällets hållbara utveckling.

Studien ska genomföras i samarbete med Stiftelsen Svensk Industridesign. Dialog ska ske med andra relevanta aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

– Design driver samhället framåt, och spänner över allt ifrån kultur till miljö, näringsfrågor och samhällsbyggnad. Studien möjliggör för oss att få en samlad bild över designperspektivets olika delar och hur det kan stärkas för genomförandet av politiken för gestaltad livsmiljö i hela landet, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Presskontakt

Elina Jansson
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.