Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Boverket ska utvärdera lagen om bostadsanpassningsbidrag

Publicerad

Regeringen ger Boverket i uppdrag att utvärdera lagen om bostadsanpassningsbidrag och att analysera hur den har påverkat utvecklingen av bidraget. Anledningen är bland annat att antalet ansökningar har minskat sedan 2015.

– Bostadsanpassningsbidraget är en viktig del av svensk funktionshinderspolitik då det möjliggör för enskilda att bo självständigt. Nu får Boverket i uppdrag att utvärdera viktig lagstiftning för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång till nödvändiga anpassningar i sina hem, säger socialminister Lena Hallengren.

Boverket ska lämna förslag på åtgärder i det fall analysen finner hinder för att personer med funktionsnedsättning får tillgång till nödvändiga bostadsanpassningar. Boverket ska i utvärderingen lyfta fram faktorer som påverkar utvecklingen av bostadsanpassningsbidrag. De ska även beskriva hur dessa faktorer påverkar möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få tillgång till ett boende anpassat efter deras behov.

I Boverkets rapport ”2020:19 Bostadsanpassningsbidragen 2019” framgår att antalet beviljade ansökningar har minskat från 73 200 år 2015 till 55 765 år 2019. Antalet inkomna ansökningar år 2019 var enligt Boverkets rapport 63 306, det vill säga färre än antalet beviljade beslut 2015.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 28 februari 2023.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström