Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Effektiva möjligheter att använda hemliga tvångsmedel för att förhindra allvarliga brott

Publicerad

Regeringen avser inom kort att tillsätta en utredning som ska se över använd­ningen av hemliga tvångs­medel i preventivt syfte för att förebygga, förhindra och upptäcka allvar­liga brott som till exempel skjutningar.

Ladda ner:

Översynen av använd­ningen av hemliga tvångs­medel i preventivt syfte, exempelvis avlyss­ning i ett under­rättelse­skede utanför en förunder­sökning, sker för att bland annat för­hindra nya skjut­ningar. Utred­ningen ska se över om det exempel­vis ska vara möjligt att använda hemliga tvångs­medel enligt preventiv­lagen, som idag endast omfattar vissa allvar­liga brott såsom terrorist­brott, även vid gäng­rela­terad brotts­lighet.

– Nu vill vi utreda möjlig­heten att kunna använda ytter­ligare centrala verktyg för att förhindra skjut­ningar där såväl unga som oskyldiga människor riskerar att drabbas och som sätter skräck i vårt samhälle. Det här är en utredning som efterfrågats av Polis­myndigheten. Vi ska göra allt i vår makt för att bekämpa gängen, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.