Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringsbeslut med anledning av läget i Afghanistan

Publicerad

Regeringen har idag, på begäran av Migrationsverket, vid ett extrainsatt regeringssammanträde beslutat att bland annat tillfälligt ta bort kravet på att man måste befinna sig i tredjeland för att kunna vidarebosättas. Det innebär att Migrationsverket nu kan besluta om vidarebosättning så fort personer har lämnat Afghanistan.

Med anledning av det snabbt försämrade säkerhetsläget i Afghanistan har Migrationsverket, Försvarsmakten och Sveriges ambassad i Afghanistan under en tid arbetat intensivt med frågan om att snarast kunna föra ut både svensk personal och lokal anställd afghansk personal och deras familjer ut ur Afghanistan. Det regelverk Sverige har för vidarebosättning av flyktingar kan användas, det så kallade kvotflyktingssystemet.

Genom de ändringar som regeringen idag har fattat beslut om bereds möjlighet att detta regelverk nu kan användas för att ge skydd åt nuvarande och tidigare lokalanställda samt deras familjer.

Bland annat så tas kravet på att personer måste befinna sig i tredjeland för att kunna vidarebosättas tillfälligt bort. Det innebär att Migrationsverket nu kan besluta om vidarebosättning så fort personer har lämnat Afghanistan.

Genom ett regeringskanslibeslut så har också 500-gränsen för akutplatser inom ramen för kvotflyktingsystemet tillfälligt tagits bort, för att ge utrymme åt Migrationsverket att besluta om de platser som behövs. Enligt gällande regler så kan svenska utlandsmyndigheter föreslå vilka enskilda individer som kan komma ifråga för vidarebosättning.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna.
För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller Justitiedepartementets registrator via e-post.