Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Rasism på internet ska kartläggas

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i uppdrag att kartlägga förekomsten av olika former av rasism i digitala miljöer.

Arbetet inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott har bidragit till ökad kunskap om hur rasismen tar sig uttryck. Det finns trots detta behov av en samlad kunskap om förekomsten av rasism på internet och på vilket sätt människor utsätts för rasism i sin digitala vardag.

Regeringen ger därför FOI i uppdrag att kartlägga förekomsten av olika former av rasism i digitala miljöer. Myndigheten ska mäta förekomsten av rasism och analysera hur den tar sig uttryck i olika digitala miljöer med anknytning till Sverige. Myndigheten ska särskilt granska förekomsten av antisemitism, antiziganism, afrofobi, islamofobi och rasism mot samer. I detta arbete ska ett jämställdhets- och barnrättsperspektiv beaktas.

För att sprida den kunskap som tas fram inom ramen för uppdraget, ska FOI samverka med Forum för levande historia, Polismyndigheten, Statens medieråd och andra relevanta aktörer.

Kunskapen som tas fram inom uppdraget ska kunna bidra till att göra verktyg och förebyggande insatser mer träffsäkra. Kunskapen kan användas av såväl lokala och nationella myndigheter som civila samhällets organisationer och privata företag, inklusive de som ansvarar för digitala plattformar.

– Digitala miljöer är en viktig del av vårt vardagsliv och vi behöver därför kunskap om rasismens omfattning på plattformar som många av oss använder varje dag. Vi behöver också bättre verktyg för att förebygga och motverka rasismen på nätet. Ingen ska behöva utsättas för rasism, säger Märta Stenevi, jämställdhetsminister med ansvar för arbetet mot diskriminering.

FOI ska redovisa uppdraget senast den 1 november 2022.

Presskontakt

Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.