Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen förstärker stödet till avhoppare

Publicerad

Regeringen ger ett antal myndigheter i uppdrag att utveckla stödet till avhoppare för att fler individer ska få hjälp att lämna kriminella gäng och andra destruktiva miljöer. Regeringen föreslår även att ytterligare 15 miljoner kronor avsätts för arbetet med stöd till avhoppare i budgetpropositionen för 2022.

Ladda ner:

Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen får i uppdrag att förstärka och utveckla stödet till individer som vill lämna kriminella, våldsbejakande extremistiska och hedersrelaterade miljöer och som behöver hjälp för att genomföra detta.

– Det är en vinst för hela samhället att fler individer som vill lämna exempelvis kriminella gäng får hjälp att göra det. Det är viktigt att vi nu snabbt får verkstad i detta arbete, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Polismyndigheten, Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse ska bland annat etablera en struktur för arbetet med avhoppare och i samråd med kommunerna verka för att avhopparverksamheter bedrivs där behov finns i landet. Tillsammans med Socialstyrelsen ska myndigheterna också ta fram och sprida metodstöd för arbetet med avhoppare och skapa en nationell myndighetsgemensam webbplats riktad till yrkesverksamma, avhoppare och deras anhöriga.

Att lämna kriminella miljöer kan vara en svår och komplicerad process som involverar insatser från myndigheter, kommuner och andra aktörer i samhället. Det behövs därför en effektiv samverkan mellan de aktörer som berörs så att de insatser som den enskilde behöver kan genomföras skyndsamt och samordnat.

För att myndigheterna snabbt ska komma igång med uppdraget tillsätts samtidigt en utredare som inledningsvis ska stödja och koordinera myndigheternas arbete.

Stefan Strömberg har utsetts till utredare och ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 september 2022.

Satsningen är ett resultat av det uppdrag om att ta fram ett nationellt avhopparprogram som beslutades om inom ramen för regeringens 34-punktspaket mot gängbrottsligheten.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh