Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen inrättar kansli för hållbart arbetsliv

Publicerad

Regeringen vill förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv och inrättar därför ett kansli för ett hållbart arbetsliv. Kansliet inrättas på Regeringskansliet och kommer att ledas av Lars Stjernkvist. Kansliet ska bland annat identifiera behov och föreslå åtgärder för ett hållbart arbetsliv.

- Människor som har arbetat ett helt yrkesliv med tunga och krävande arbeten slits ut psykiskt och fysiskt. För många är det inte realistiskt att idag arbeta högre upp i åldrarna. Alla ska orka, vilja och kunna jobba ett helt yrkesliv. Ett långt och uthålligt arbetsliv byggs under hela det yrkesverksamma livet och därför är det viktigt med tidiga åtgärder, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Medellivslängden ökar kontinuerligt och mer än vad som tidigare har prognosticerats. Det betyder att pensionen ska räcka fler år vilket ger en allt lägre årlig pensionsnivå. För att upprätthålla välfärden är det därför av stor betydelse att arbetslivet förlängs i takt med den ökande livslängden. Studier visar tydligt att den genomsnittliga fysiska och mentala kapaciteten hos dagens 65-åringar är bättre än vad den var för 30 år sedan. Det gäller dock inte alla. För vissa yrkesgrupper med krävande arbeten kan det vara svårt att förlänga arbetslivet.

Regeringen inrättar nu ett kansli för ett hållbart arbetsliv. Kansliets arbete kommer i stor utsträckning handla om att identifiera behov, föreslå åtgärder, samråda och samordna så att åtgärder och politik för ett hållbart arbetsliv blir en helhet. Arbetet kommer att ske samordnat inom Regeringskansliet och i nära dialog med arbetsmarknadens parter.

En styrgrupp bestående av statssekreterare från Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet och Finansdepartementet inrättas för löpande avstämning av inriktningen för kansliets verksamhet och för att åstadkomma en bred förankring av arbetet i Regeringskansliet och för att underlätta ett helhetsperspektiv. Kansliet inrättas organisatoriskt på Socialdepartementet och kommer att ledas av Lars Stjernkvist.

Uppdraget ska delredovisa till Regeringskansliet senast 31 maj 2022 där prioriterade områden för förslag presenteras, samt vid de tillfällen och på det sätt som bestäms i dialog mellan kansli och styrgrupp. Slutredovisning sker till Regeringskansliet den 31 augusti 2024. 

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter