Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Straffreduktion för unga slopas vid allvarlig brottslighet

Publicerad

Straffreduktionen tas bort för personer i åldern 18–20 år vid allvarlig brottslighet, föreslår regeringen i en proposition. Förslaget innebär att unga myndiga som begår grova brott kommer att dömas till längre fängelsestraff.

Ladda ner:

I dag utgör den unges ålder en förmildrande omständighet när domstolen ska bestämma hur långt ett straff ska bli.

– Regeringen agerar med detta förslag kraftfullt mot grov brottslighet bland unga myndiga personer. En kriminell livsstil måste kunna avbrytas i tid och allvarlig brottslighet ska straffas på en rimlig nivå, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I propositionen föreslår regeringen att straffreduktionen för unga myndiga slopas om brottet har ett minimistraff på fängelse i ett år eller mer. Det handlar exempelvis om rån, grov misshandel, våldtäkt och grovt vapenbrott. Detsamma ska gälla för brott som i det enskilda fallet bör straffas med fängelse i minst ett år även om brottets minimistraff är lägre. Det ska inte heller krävas starkare skäl än normalt för att döma en ung myndig person till fängelse. Samma straff som för andra myndiga personer ska också kunna dömas ut, exempelvis fängelse på livstid.

Vidare föreslås att vissa allvarliga brott, till exempel mord eller våldtäkt mot barn, inte ska kunna preskriberas om brottet begåtts av någon som fyllt 18 år.

Förslagen är en del av regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminaliteten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh