Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande, Sakråd från Kulturdepartementet

Amanda Lind bjöd in till sakråd om publikfrågor

Publicerad

Torsdag 7 oktober, träffade kultur– och idrottsminister Amanda Lind publikrådet för sjätte och sista gången. Under mötet diskuterades förutsättningarna för hösten och vilka lärdomar som kan dras inför den fortsatta utvecklingen.

Kultur– och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind bjöd in till ett sjätte och sista sakråd om publikfrågor, det så kallade publikrådet. Syftet med publikrådet är att hålla dialog med berörda arrangörer inom såväl kultur– och idrottssektorn som det civila samhället och besöksnäringen med anledning av pandemin. Under mötet diskuterades förutsättningar och utmaningar för genomförandet av evenemang efter att publikbegränsningarna lyfts och vilka lärdomar som kan dras från tiden med pandemin. Även frågan om vaccinationsbevis diskuterades.

– Nu går vi in i en ny fas av arbetet med pandemin. Publiken börjar åter strömma till kultur– och idrottsevenemang vilket är både glädjande och efterlängtat. Den täta dialogen vi haft under hela krisen har varit väldigt värdefull. Nu är det dags att blicka framåt och se hur vi kan utveckla de här sektorerna efter pandemin. I det är det viktigt att vi tar med oss alla arrangörers erfarenheter och lärdomar från pandemin i det fortsatta arbetet, säger kultur– och demokratiminister Amanda Lind.

Deltagarna i publikrådet täcker in många olika aspekter av publika evenemang till exempel stora arenor och mindre lokaler, sittande eller stående publik, inomhus- eller utomhus. Dessutom har företrädare för mässor, marknader, nöjesparker och andra offentliga tillställningar deltagit. Med på mötet fanns även representanter för Regeringskansliet genom Kulturdepartementet, Socialdepartementet och Näringsdepartementet samt representanter från Folkhälsomyndigheten. Tidigare publikråd har ägt rum den 4 november och11 december 2020 samt 4 januari, 17 februari och 24 maj 2021. Detta var det första mötet som hölls där möjlighet även fanns att delta fysiskt då tidigare möten varit helt digitala.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Deltagare

Till publikrådet var följande aktörer inbjudna:

• Svensk Scenkonst
• Svensk Live
• MAIS Musikarrangörer i samverkan
• Sveriges Biografägareförbund
• Föreningen Svenska filmfestivaler
• Folkets hus och parker
• Riksteatern
• Riksförbundet Sveriges museer
• Sveriges Kommuner och Regioner
• Sveriges kristna råd
• Islamiska samarbetsrådet
• Riksidrottsförbundet
• Svenska Fotbollförbundet
• Svenska Ishockeyförbundet
• Svenska Skidförbundet
• Svenska Orienteringsförbundet
• Moment Group
• Tickster
• Stockholm Live
• Live Nation
• SES – Sponsrings & Eventsverige
• Höga Kusten Destinationsutveckling
• Visita
• Fair link
• Stockholmsmarknader AB
• Svenska Nöjesparksföreningen