Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Bidrag till konferens rörande repatriering och återbegravning av samiska mänskliga kvarlevor

Publicerad

Regeringen har beslutat att tilldela Stiftelsen Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum, 180 000 kronor för en konferens rörande repatriering och återbegravning av samiska mänskliga kvarlevor. Konferensen ska samla berörda aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

– Repatriering och återbegravning av samiska mänskliga kvarlevor är en angelägen fråga. Konferensen möter behovet av erfarenhetsöverföring och utbyte av goda exempel som kan vägleda utvecklingen i framtida processer. Konferensen kan samtidigt vara ett steg i etablerandet av en nationell samtalsplattform för att fördjupa kunskaperna och stärka kompetensen i dessa frågor inom museer, myndigheter och andra organisationer, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Konferensen ska arrangeras i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Sametinget, i dialog med berörda aktörer.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.