Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Delredovisning från Utredningen om medicinsk åldersbedömning (Ju 2020:14) överlämnas

Publicerad

Utredningen om medicinsk åldersbedömning (Ju 2020:14) överlämnade idag delredovisningen av sitt uppdrag.

Utredningen har i sin delredovisning granskat den metod för medicinska åldersbedömningar som tillämpas av Rättsmedicinalverket inom ramen för asylprocessen samt det aktuella vetenskapliga kunskapsunderlaget och hur det utvecklats över tid. I delredovisningen har utredningen även beskrivit frågan ur ett internationellt perspektiv.

Utredningens huvudsakliga bedömningar är att det går att bedöma det vetenskapliga kunskapsunderlaget på olika sätt. Den granskning som utredningen låtit Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) göra visar att det vetenskapliga kunskapsunderlaget för metoden är otillräckligt. Det stärker behovet av att genomföra ytterligare studier, vilket utredningen i nästa steg ska initiera.

Utredningens slutbetänkande ska redovisas den 31 maj 2024.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh