Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

EU godkänner att det förstärkta omställningsstödet utökas med fem månader

Publicerad

EU-kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om att utöka det förstärkta omställningsstödet med månaderna maj–september 2021. Stödet har ett högre takbelopp jämfört med det ordinarie omställningsstödet och riktar sig till företag som har påverkats särskilt hårt av vissa restriktioner under pandemin. I samma beslut har kommissionen även gett tillåtelse till att förlänga ansökningstiden för stödperioder mellan augusti 2020 och april 2021.

I och med EU:s godkännande kan regeringen, som nästa steg i processen, besluta en förordning så att företag kan ansöka om stödet. Regeringen avser att göra det inom kort.

Villkoren för stödet är i huvudsak desamma som för tidigare perioder. Sammanfattningsvis gäller följande:

  • Företaget ska ha tappat mer än 30 procent av sin omsättning jämfört med motsvarande period 2019.
  • Därutöver ska ett omsättningstapp på minst 25 procent vara en följd av särskilt utpekade restriktioner (förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med visst antal deltagare, det tillfälliga inreseförbudet till Sverige, UD:s reserekommendationer eller begränsningen av serveringsställens öppettider).
  • Varje månad under perioden maj–september 2021 är en individuell stödperiod.
  • Storleken på stödet beräknas som en andel av företagets fasta kostnader. Andelen som ersätts avgörs av hur stort procentuellt omsättningstapp som beror på de utpekade restriktionerna.
  • Ett företag kan få som mest 40 miljoner kronor i stöd per månad.
  • Har företaget fått annat stöd för samma förlorad omsättning eller fasta kostnader, t.ex. det ordinarie omställningsstödet för motsvarande period, ska sådant stöd avräknas.

Företag ansöker om stödet hos Skatteverket som är handläggande myndighet.

För det förstärkta omställningsstödets perioder mellan augusti 2020 och april 2021 går ansökningstiden enligt nuvarande regler ut den 31 oktober 2021. Kommissionen har i sitt beslut även godkänt att ansökningstiden för dessa perioder förlängs till och med den 30 december 2021. Regeringen avser att besluta om förlängd ansökningstid i samband med beslutet om att utöka stödet med de ytterligare månaderna.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Linda Romanus
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.