Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förlängt inreseförbud för resande till Sverige och undantag för fullvaccinerade resenärer från bland annat USA

Publicerad

Regeringen förlänger inreseförbuden för resor till Sverige, både från länder utanför och inom EU/EES, från och med den 31 oktober. Regeringen har också beslutat om ändringar som innebär att personer som kan visa upp vaccinationsintyg utfärdade i USA, Guernsey, Isle of Man och Jersey undantas från inreseförbudet och testkravet vid inresa till Sverige.

Regeringen har i dag beslutat att förlänga inreseförbuden för resor till Sverige, från länder både utom och inom EU/EES. Det är främst på grund av det fortsatt osäkra smittspridningsläget som regeringen har beslutat att förlänga inreseförbuden till Sverige.

Inresa från länder inom EU/EES

Inreseförbudet för resande till Sverige från länder inom EU/EES förlängs till och med den 30 november 2021.

Regeringen har sedan tidigare bedömt att inreserestriktionerna inom EU/EES bör skalas tillbaka försiktigt för att minska risken för ett bakslag som kräver nya restriktioner. Särskilt med hänsyn till att vissa stater i Europa har haft en ökande smittspridning på senare tid bör restriktionerna kvarstå ytterligare en period. För att resa till Sverige från dessa länder måste man alltså fortsatt kunna visa upp EU:s digitala covidintyg eller motsvarande intyg att man antingen har vaccinerats mot covid-19, testat negativt inom 72 timmar före ankomsten, eller tillfrisknat från covid-19 inom 6 månader.

Som tidigare omfattas inte personer som reser från Danmark, Finland, Island och Norge av några inreserestriktioner och behöver alltså inte visa upp något intyg vid inresa till Sverige.

Inresa från länder utom EU/EES

Inreseförbudet för resande till Sverige från länder utanför EU/EES förlängs till och med den 31 januari 2022.

Detta inreseförbud bygger på en rekommendation från EU:s ministerråd som gäller på obestämd tid, och förlängningen ligger alltså i linje med rekommendationen.

För en utländsk medborgare som reser till Sverige från ett land utanför EU/EES gäller alltså även fortsatt att enbart personer som omfattas av något undantag från inreseförbudet, och som dessutom kan visa upp ett negativt covid-19-test, eller undantas från testkravet, får resa in i landet. Undantag från inreseförbudet och testkravet görs för flera kategorier av resenärer.

Undantag för fullvaccinerade resenärer från bland annat USA

Regeringen har i dag även beslutat att personer som reser till Sverige och kan visa upp ett vaccinationsintyg som är utfärdat i USA är undantagna från både inreseförbudet och testkravet.

Sverige har en nära och god relation med USA med viktiga samarbeten inom många områden. Resandet mellan Sverige och USA är därför av stor betydelse på många olika sätt, bland annat spelar det en stor roll för företagens konkurrenskraft och möjligheter att bedriva sina verksamheter. USA avser att från och med den 8 november tillåta inresa för fullvaccinerade resenärer från alla 26 Schengenländer. Det är därför mycket angeläget att även vaccinerade resenärer från USA nu kan resa till Sverige på ett enklare sätt.

Slutligen har regeringen även beslutat att personer som kan uppvisa vaccinationsintyg utfärdade i Guernsey, Isle of Man och Jersey ska undantas helt från inreserestriktionerna. Detta som ett komplement till regeringens beslut den 7 oktober avseende vaccinationsintyg utfärdade i Storbritannien, formellt Förenade kungariket.

Dessa ändringar träder i kraft den 5 november 2021.

För mer information om hur förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska tolkas och vilka undantag som finns, vänligen besök Polismyndighetens webbplats för mer information. Se länkar här intill.

Frågor från media hänvisas till inrikesministerns pressekreterare.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna.
För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller Justitiedepartementets registrator via e-post.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.