Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Justitiedepartementet remitterar förslag om hur EU-direktivet om upphovsrätten på den digitala inre marknaden ska genomföras i Sverige

Publicerad

Idag, fredagen den 8 oktober, har Justitiedepartementet remitterat en promemoria med förslag på hur EU:s nya upphovsrättsdirektiv bör genomföras i Sverige.

Den 17 april 2019 antogs EU:s nya upphovsrättsdirektiv som reglerar upphovsrätten på den digitala inre marknaden och syftar till att anpassa och komplettera unionens regelverk till den tekniska utvecklingen.

Ds 2021:30 Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

I promemorian föreslås nya inskränkningar i upphovsrättsrätten för att möjliggöra att skyddat material används i samband med text- och datautvinning, undervisning och för att kunna bevara kulturarvsinstitutionernas samlingar. Dessutom föreslås ett undantag från den rätt fotografer har till sina fotografier för att underlätta spridningen av äldre bildkonstverk som inte längre är upphovsrättsligt skyddade. För att underlätta för kulturarvsinstitutioner att digitalisera och tillgängliggöra verk som finns i deras samlingar men inte i handeln föreslås en ny avtalslicens.

Det införs även generella regler om informationsplikt för de organisationer som erbjuder avtalslicenser, det vill säga avtal som ger användaren rätt att utnyttja alla verk på ett visst område.

Vidare föreslås att utgivare av tidningar och andra presspublikationer får en ny ensamrätt till sina publikationer. Den nya rättigheten ska inte hindra privatpersoners användning av presspublikationer, länkning till nyhetswebbsidor eller användning av mycket korta utdrag ur presspublikationer.

Stora onlinetjänster föreslås få ett upphovsrättsligt ansvar för det innehåll som deras användare laddar upp. Leverantörerna åläggs också skyldigheter i förhållande till användarna, så att inte laglig användning ska hindras.

Slutligen föreslås ett antal regler för att stärka upphovsmän, utövande konstnärer och fotografer som avtalsparter.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh