Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny generaldirektör för Folkhälsomyndigheten

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att utse Karin Tegmark Wisell till generaldirektör för Folkhälsomyndigheten. Karin Tegmark Wisell är i dag biträdande statsepidemiolog och avdelningschef vid avdelningen för mikrobiologi vid Folkhälsomyndigheten. Hon tillträder den 1 november 2021.

– Jag är mycket glad över att Karin Tegmark Wisell har tackat ja till uppdraget. Hon är synnerligen välkvalificerad. Hon har rätt kompetens, rätt erfarenhet och en stark vilja att föra Folkhälsomyndigheten vidare, säger socialminister Lena Hallengren.

Karin Tegmark Wisell är till yrket överläkare och disputerad specialist i klinisk bakteriologi. Hon har arbetat vid Smittskyddsinstitutet och sedermera Folkhälsomyndigheten sedan 2007. Karin Tegmark Wisell har en lång erfarenhet av och en hög kompetens i smittskyddsfrågor. Vidare har hon en lång erfarenhet av chefspositioner vid Folkhälsomyndigheten.

Karin Tegmark Wisell tillträder som generaldirektör den 1 november 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström