Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Per Bolund och Åsa Lindhagen möter idag bankerna inför COP26

Publicerad

Inför FN:s klimatmöte COP26 har miljö- och klimatminister Per Bolund och finansmarknadsminister Åsa Lindhagen bjudit in svenska banker till ett rundabordssamtal om bankernas roll och ansvar i klimatomställningen. Mötet sker i eftermiddag.

För att världens länder ska klara av att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader behöver hela samhället ställa om. Finansmarknaden, och inte minst bankerna, har en nyckelroll i den omställningen genom de beslut de fattar kring finansiering och investeringar. Storbritannien lägger som värdar för COP26 stor vikt vid finansiering vid mötet, och det sker ett stort arbete med att få fler finansiella aktörer att integrera klimatrisker i sin verksamhet.

Under dagens möte kommer Bolund och Lindhagen vilja diskutera de svenska bankernas ansvar i omställningen, utmaningarna när det gäller att styra om investeringar i linje med Parisavtalet, hantering av klimatrelaterade risker och möjligheter, samt EU:s regleringsagenda när det gäller hållbar finansiering.

- FN:s klimattoppmöte COP26 inleds om drygt en vecka och vi kan inte vänta om vi ska vända utvecklingen. Finansmarknadens och bankernas roll i klimatomställningen kommer vara oerhört viktig. Var de globala investeringarna sker framåt spelar en avgörande roll för i vilken riktning samhället går, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

- Jag är särskilt intresserad av att höra mer om bankernas syn på utfasningen av finansiering och investeringar i fossila verksamheter, i ljuset av det internationella energiorganet IEA:s budskap om att ny utvinning av fossila bränslen måste upphöra med omedelbar verkan om världen ska kunna uppnå klimatneutralitet till 2050 och klara Parisavtalets 1,5-gradersmål ”, säger finansmarknadsminister Åsa Lindhagen inför mötet.

För intervjuer i samband med mötet, kontakta pressekreterare.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Daniel Dickson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister och biträdande finansminister Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.