Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen antar ny strategi för reformsamarbete med västra Balkan och Turkiet 2021-2027

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om en ny sjuårig strategi för Sveriges reformsamarbete med västra Balkan och Turkiet. Det fortsatta samarbetet med länderna på västra Balkan och Turkiet ska stärka förutsättningarna för en demokratisk och inkluderande utveckling. Samarbetet med västra Balkan omfattar Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien.

Genom den nya strategin för reformsamarbete med västra Balkan och Turkiet intensifierar Sverige arbetet för mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer, jämställdhet, inkluderande ekonomisk utveckling samt miljö- och klimat. Det svenska stödet ska också fokusera på fredliga och inkluderande samhällen samt bidra till att bygga breda och långsiktiga relationer mellan Sverige och regionens länder.

– Utvecklingen i EU:s närområde är viktig för Sverige och EU. Det ligger i Sveriges intresse att fortsätta samarbeta med länderna på västra Balkan för att bidra till demokrati där mänskliga rättigheter, jämställdhet och rättsstatens principer står i fokus. Vi ska också bidra till främjandet av demokrati och mänskliga rättigheter inklusive yttrandefrihet i Turkiet, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Sverige är en av de största bilaterala givarna till länderna på västra Balkan. Det svenska stödet kompletterar EU:s arbete på områden som för Sverige är politiskt prioriterade. Enligt strategin ska Sverige också fortsätta att bidra till EU:s insatser för ländernas reformarbete och för deras EU-närmande. Stöd till civilsamhället är centralt för en demokratisk utveckling och står i fokus för Sveriges stöd till samtliga länder som omfattas av strategin.

Strategin för reformsamarbete beslutas av regeringen men kommer att genomföras av Sida, Svenska institutet, Folke Bernadotteakademin och svenska Generalkonsulatet i Istanbul.

Den nya strategin 2021-2027 omfattar totalt ca 5,6 miljarder kronor, varav ca 5 miljarder avser västra Balkan och drygt 600 miljoner avser Turkiet.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0448965
e-post till Robert Englund

Strategi för Sveriges reformsamarbete med västra Balkan och Turkiet 2021–2027