Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Regeringen tillsätter utredning av sjukpenninggrundande inkomst

Publicerad

Regeringen tillsätter en utredning för att se över reglerna för sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Syftet med översynen är att få till ett mer modernt system för ökad trygghet och förutsebarhet samt stärkt kvalitet i handläggningen. Regeringen utser Calle Nathanson till särskild utredare.

– Sveriges löntagare förtjänar trygga socialförsäkringar. Dagens regler är inte fullt ut anpassat till aktuella förhållanden på arbetsmarknaden med en stor variation av anställningsformer. När villkoren på arbetsmarknaden har ändrats finns ett behov att se över regelverket för SGI. Företagare behöver också stärkt förutsebarhet och trygghet, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

– Att konstnärer och kulturskapare i lägre grad tar del av de sociala trygghetssystemen är något vi kunnat se länge och pandemin har särskilt satt ljuset på de brister som finns. Utredningen om en översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst blir därför ett viktigt steg i arbetet med att stärka konstnärers och kulturskapares villkor, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Regeringen anser att trygghet och förutsebarhet för många försäkrade när det gäller SGI behöver stärkas liksom kvaliteten i handläggningen. Regeringen tillsätter därför en utredning som bland annat ska utreda hur regelverket för sjukpenninggrundande inkomst ska ge ökad trygghet och förutsebarhet för den försäkrade samt stärkt kvalitet och effektivitet i handläggningen.

Utredningen ska analysera möjligheterna att förenkla SGI-skyddet och göra det mer förutsebart, samt analysera behovet av att utöka SGI-skyddet till exempel för personer som nekas sjukpenning.

Utredaren ska även tillvarata möjligheten att utnyttja månadsvisa uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen vid fastställandet av SGI i syfte att bland annat möjliggöra en så hög automatiseringsgrad som möjligt och minska risken för felaktiga utbetalningar.

Till utredare utses Calle Nathanson, VD för Folkets hus och parker. Nathanson har haft ett flertal styrelseuppdrag inom kultursektorn, bland annat som ordförande för TriArt Film, Tensta konsthall och Svensk biblioteksförening. Han har även tidigare arbetat som kulturdirektör på Region Uppsala.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 20 april 2023.

Fakta SGI

SGI är inkomstunderlaget för beräkning av bland annat sjukpenning och föräldrapenning.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz
Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.