Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Stärkt skydd för bostadsrättsägare

Publicerad

Justitiedepartementet har i dag skickat ut ett antal förslag på remiss som stärker det rättsliga skyddet för bostadsrättsägare. Förslagen motverkar kapning av bostadsrättsföreningar och stärker skyddet för konsumenterna vid köp av nyproducerade bostadsrätter.

Det förekommer att bostadsrättsföreningar kapas, det vill säga att någon utom­stående tar kontrollen över föreningen för egen vinning. Även om det är ovanligt får det mycket allvarliga konsekvenser för bostadsrätts­innehavarna. Det finns exempel på utomstående företag som genom föreningens stadgar har tillförsäkrat sig en kvalificerad majoritet av rösterna, varefter byggnaden och ekonomin kraftigt misskötts utan att de boende kunnat ingripa.

– Ett sådant agerande innebär att de boende fråntas sin demokratiska rätt till inflytande i föreningen. Vi föreslår därför att det inte ska vara möjligt att frångå principen om lika rösträtt i en bostadsrättsförening, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I remissen ingår också flera förslag för att stärka konsumentskyddet vid köp av nyproducerade bostadsrätter. Bland annat föreslås:

  • att den som köper en nyproducerad bostadsrätt med förhandsavtal ska få klar och begriplig information om vad avtalet innebär och vilka risker som är kopplade till avtalet,
  • att en betänketid införs för den som ingår ett förhandsavtal,
  • att den beräknade tidpunkten för upplåtelse av lägenheten med bostadsrätt, som anges i ett förhandsavtal, snävas in och inte får avse en längre period än tre månader och
  • att förhandstecknaren ska kunna säga upp avtalet vid en försening även om förseningen inte beror på att bostadsrättsföreningen varit försumlig, vilket är ett krav i dag.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh