Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring

Publicerad

Regeringen presenterar idag en strategi för hållbar turism och växande besöksnäring. Med strategin avser regeringen skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar växande besöksnäring som har en självklar roll som export-, jobb- och integrationsmotor i Sverige. Strategin är ett ramverk och en inriktning för regeringens politik för den kommande tioårsperioden.

– Regeringen vill bidra till en omstart där besöksnäringens verksamheter får förutsättningar att utvecklas hållbart och därmed bidra till ökat företagande, jobb och attraktiva platser i hela landet, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Fler och fler väljer att komma till Sverige eller stanna i Sverige under sin semester. Ofta är det naturen som lockar, men också intressanta måltidsupplevelser, kultur och kulturmiljöer, svensk arkitektur och design. Fler turister och längre vistelser ger stora affärsmöjligheter för besöksnäringens olika branscher och många företag som producerar varor och tjänster för att möta besökarens efterfrågan.

Besöksnäringen är en ny basnäring för Sverige. Den är personalintensiv och erbjuder många, inte minst unga personer och personer med utländsk bakgrund, ett första steg in på arbetsmarknaden. Den bidrar både till Sveriges exportintäkter genom utländska besökares konsumtion i Sverige men också genom sin platsbundenhet till lokal och regional utveckling så att stora delar av landet blir mer attraktiva att bo, leva och verka i.

Besöksnäringen har de senaste åren varit en av Sveriges snabbast växande basnäringar och skapar stora möjligheter för tillväxt, sysselsättning och utveckling över hela landet. Sveriges attraktionskraft som besöksdestination är en viktig fråga för regeringen. Covid-19-pandemin har påverkat besöksnäringen hårt och behovet av kraftsamling och framåtblickande är viktigare än någonsin.

Strategin har tagits fram i dialog med flera av besöksnäringens aktörer och ska bidra till att utveckla strukturer och stärka samverkan så att Sverige kan utvecklas till ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt besöksland.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.