Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Vaccinerade personer som reser till Sverige från Storbritannien undantas från inreseförbud och testkrav

Publicerad

Regeringen har beslutat om ändringar i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige. Ändringarna innebär att personer som kan visa upp vaccinationsintyg utfärdade i Storbritannien undantas från inreseförbudet och testkravet till Sverige.

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars 2020 och gällde inledningsvis i 30 dagar. Därefter har det förlängts vid flera tillfällen, och det senaste beslutet om förlängning innebär att inreseförbudet nu gäller till och med den 31 oktober 2021.

Inreseförbudet innebär att en utlänning som reser till Sverige från en annan stat än en EES-stat eller Schweiz som utgångspunkt ska nekas inresa i landet och avvisas. Det finns ett flertal undantag från förbudet men normalt sett krävs uppvisande av ett negativt covid-19 test, även om resenären omfattas av något av undantagen.

Regeringens beslut i dag innebär att personer som reser till Sverige och kan visa upp ett vaccinationsintyg som är utfärdat i Storbritannien är undantagna från inreseförbudet och testkravet.

Sverige och Storbritannien har nära band och har länge samarbetat på många viktiga områden. Resande mellan Sverige och Storbritannien är av stor betydelse för båda våra länder ur många perspektiv, inte minst för att underlätta ett ömsesidigt handelsutbyte och ökade investeringar. Storbritannien tillåter sedan en tid inresa för fullvaccinerade svenskar med vissa förbehåll. Britter kan däremot i dagsläget, om de inte omfattas av något särskilt undantag i förordningen, inte resa direkt till Sverige. Det är därför mycket angeläget att även vaccinerade britter nu kan resa till Sverige på ett enklare sätt.

Ändringarna träder i kraft den 11 oktober 2021.

För mer information om hur förordningarna om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska tolkas och vilka undantag som finns, vänligen besök Polismyndighetens webbplats. Se länkar här intill.

Frågor från media hänvisas till inrikesministerns pressekreterare.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna.
För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller Justitiedepartementets registrator via e-post.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.