Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förlängt uppdrag till Socialstyrelsen om inköp av läkemedel mot covid-19

Publicerad

Regeringen har beslutat att förlänga uppdraget till Socialstyrelsen om att säkra tillgången på nya läkemedel mot covid-19 via EU:s gemensamma upphandlingskansli Joint Procurement Agreement. Uppdraget förlängs med sex månader till och med juni 2022.

Sedan december 2020 har Socialstyrelsen varit nationell representant i Joint Procurement Agreement (JPA), som möjliggör en central upphandling av läkemedel mot covid-19 till Europeiska unionen. Enligt uppdraget genomför Socialstyrelsen inköp av dessa läkemedel under förutsättning att svensk hälso- och sjukvård signalerar ett behov av dem och upphandling inte är möjlig genom ordinarie upphandlingsrutiner. Läkemedlen säljs sedan vidare till regionerna via apotek. Socialstyrelsen hanterar inköp av läkemedel mot covid-19 både via JPA och i vissa fall genom direkta avtal med företag för att säkerställa att Sverige får tillgång till dessa läkemedel.

Regeringen beslutar nu att förlänga Socialstyrelsen uppdrag med sex månader till och med juni 2022 så att myndigheten fortsättningsvis kan säkerställa att Sverige får tillgång till ny och nödvändig medicin mot covid-19. Syftet är också att ge regionerna tid att förbereda för att själva kunna köpa in dessa läkemedel ifall behovet kvarstår efter juni 2022. Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 beslutade regeringen i februari 2020 att Sverige skulle underteckna JPA.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot