Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Grönare livsstilar i fokus när Sverige blir värd för Världsmiljödagen år 2022

Publicerad

Sverige blir värd för Världsmiljödagen den 5 juni 2022 tillsammans med FN:s miljöprogram Unep. Temat Only One Earth, Vår enda jord, ska lyfta fram möjligheterna att ställa om till hållbara och grönare livsstilar.

Världsmiljödagen är en årligt återkommande temadag i FN:s regi. Nästa års tema, Only One Earth, fokuserar på behovet att leva hållbart i samklang med naturen och våra möjligheter att ställa om till en grönare livsstil, både genom egna val och genom den politik som förs. Only One Earth var också mottot för FN:s första miljömöte, Stockholmskonferensen 1972. Innebörden är att jorden fortfarande är vårt enda hem och att vi måste värna dess resurser.  En rad aktiviteter kommer att knytas till temat.

− Vi är stolta över att få vara värd för Världsmiljödagen 2022. Sverige bjuder in världens länder att delta i firandet av dagen och att organisera aktiviteter och evenemang. Vi vill lyfta några de mest akuta miljöfrågorna och också visa upp flera av våra svenska initiativ, liksom vår roll i det internationella miljöarbetet, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Regeringen har tidigare gett Naturvårdsverket ett särskilt uppdrag att driva och samordna kommunikationsinsatser i Sverige inför Världsmiljödagen och synliggöra aktiviteter som sker i Sverige och är knutna till Världsmiljödagen.

Presskontakt

Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Bakgrund

År 2022 är det 50 år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum i Stockholm. Ett par konkreta resultat av mötet var att både FN:s miljöprogram Unep och Världsmiljödagen instiftades.
Stockholmskonferensens 50-årsjubileum högtidlighålls på olika sätt under nästa år, både av Unep och Sverige, bland annat genom det internationella högnivåmötet Stockholm+50 den 2–3 juni 2022.

Världsmiljödagen är FN:s främsta verktyg för att främja global medvetenhet och aktiviteter för miljön. Den har arrangerats varje år sedan 1974. Världsmiljödagen har också blivit en plattform för att stötta arbetet med de miljömässiga hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. United Nations Environment Programme (Unep) ansvarar för genomförandet som engagerar regeringar, företag, organisationer, myndigheter och civilsamhällen i hela världen. Fler än 150 länder brukar delta.