Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Länder och företagsledare överens om att ta fram färdplaner för nollutsläpp inom den tunga industrin

Publicerad

På FN:s pågående klimatmöte COP26 i Glasgow höll Sverige idag ett högnivåmöte inom den globala ledarskapsgruppen för industriomställning, LeadIT. Ledarskapsgruppen lanserades av Sverige och Indien 2019 för att driva på klimatomställningen inom den tunga industrin. Vid mötet enades gruppens medlemmar om att fokusera på implementering av nationella färdplaner och strategier för industrins omställning till nollutsläpp.

Miljöminister Per Bolund talar på möte under COP26
Miljö- och klimatminister Per Bolund i samband med LeadIT summit på COP26. Till höger Indiens miljöminister Bhupendra Yadav samt USA:s klimatsändebud John Kerry. Foto: Jens Persson

Vid mötet deltog både ministrar och företagsledare. Utöver att implementera nationella färdplaner och strategier så enades man också om att genomföra insatser för att stärka industrins innovationskraft och teknikutveckling. Man enades också om policyåtgärder och finansieringslösningar för att driva på industrins gröna omställning, minska utsläppen och skapa nya jobb. Den viktigaste slutsatsen var att stora utsläppsminskningar behöver ske under det kommande decenniet.

– Ställer industrin om kan vi minska klimatutsläppen rejält. Då krävs ett konstruktivt samarbete mellan politiken och industrin och att vi tillsammans driver på i omställningsarbetet. I Sverige pågår nu en grön industriell investeringsvåg och det är genom att visa att omställningen ger nya jobb och utveckling som fler länder vill ta steget att följa efter, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Gruppens åtaganden kommer också följas upp under FN-konferensen Stockholm+50 som Sverige arrangerar i juni nästa år. 

Ledarskapsgruppen för industriomställning (LeadIT) lanserades av Sverige och Indien vid FN:s klimattoppmöte Climate Summit i New York år 2019. I gruppen ingår 35 länder och företag från alla kontinenter som tillsammans arbetar för att driva på klimatomställningen inom den tunga industrin, med målet att nå netto-noll-utsläpp senast 2050. De länder som ingår i ledarskapsgruppen utgör en tredjedel av världsekonomin. Globala initiativ som LeadIT är ett exempel på hur Sveriges arbete med industrins omställning också kan spridas över resten av världen.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.