Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Regelverket om frihetsberövande påföljder för unga ses över

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om att ge en utredare i uppdrag att se över reglerna om frihetsberövande påföljder för lagöverträdare under 18 år. Syftet är att förstärka och förbättra regleringen.

I utredarens uppdrag ingår bland annat att föreslå lagändringar som möjliggör tillräckligt ingripande påföljder vid mycket allvarlig brottslighet, innefattar adekvata återfallsförebyggande åtgärder och som svarar mot behovet av en trygg och säker miljö. Utredaren ska också se över vilken myndighet som är bäst lämpad att ansvara för verkställigheten av frihetsberövade påföljder för omyndiga.

Översynen ska genomsyras av ett ungdoms- och barnrättsperspektiv och förslagen ska säkerställa att barnets rättigheter tillgodoses i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

– Vi tar nu ett helhetsgrepp beträffande de unga lagöverträdare som begår den allvarligaste brottsligheten. Strafftiderna ska motsvara brottslighetens allvar. Samtidigt ska säkerheten på institutionerna säkras, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

– Barn och ungdomar ska inte begå brott. När de begår så pass allvarlig brottslighet att de döms till sluten ungdomsvård bär de ofta på en omfattande problematik som behöver hanteras under lång tid efter att den slutna vården upphört. Därför ska vi nu se över när det är motiverat med längre vårdtider och hur samhället bättre kan följa upp med återfallsförebyggande åtgärder efter frigivningen, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.  

Sluten ungdomsvård används som påföljd när personer under 18 år har begått mycket allvarlig brottslighet, till exempel mord, våldtäkt och grovt rån. I stället för fängelse döms personer i den åldern oftast till sluten ungdomsvård. Det är en frihetsberövande påföljd som avtjänas på särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS).

Till särskild utredare har justitierådet Agneta Bäcklund utsetts. Uppdraget ska redovisas senast den 3 augusti 2023.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.