Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen tillsätter utredning för att motverka överskuldsättning

Publicerad

Regeringen har i dag gett en särskild utredare i uppdrag att granska marknaden för konsumentkrediter. Utredningen ska ge förslag på åtgärder för att minska riskfylld kreditgivning och motverka överskuldsättning hos konsumenter.

Marknadsföringen av krediter är omfattande och det har tillkommit fler möjligheter för konsumenter att ta lån eller skjuta upp betalningar. En större tillgänglighet till krediter medför en ökad risk för att konsumenter lånar mer än de klarar av att betala tillbaka. Riskerna är särskilt stora för konsumenter med små ekonomiska marginaler.

- Regeringen tar frågan om överskuldsättning på stort allvar och har under senare år tagit en rad initiativ för att motverka överskuldsättning. Men utvecklingen visar att mer behöver göras. Därför beslutar regeringen nu om en utredning som ska ta ett brett grepp om frågan om hur skyddet för konsumenter kan öka i samband med kreditgivning, säger civilminister Lena Micko.

I utredningens uppdrag ingår att föreslå åtgärder som ger kreditgivare en tydligare bild av konsumentens totala skuldbörda och återbetalningsförmåga. Bland annat ska frågan om ett nationellt skuldregister utredas.

- Ett nationellt skuldregister kan bli ytterligare ett viktigt verktyg för att bekämpa den överskuldsättning som drabbar inte minst många unga väldigt hårt. Utredningen ska nu noga utvärdera frågan där bland annat integritetsaspekter behöver vägas in. Men jag vill vara väldigt tydlig med att branschen inte kan vänta på ett skuldregister, bolagen måste ta sitt ansvar, säger finansmarknadsminister Åsa Lindhagen.

Kathrin Flossing, ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen och före detta riksdagsdirektör, har åtagit sig uppdraget som utredare. I utredningens uppdrag ingår att:

  • granska marknaden för konsumentkrediter och bedöma i vilken utsträckning det finns risk för att konsumenter erbjuds eller ges krediter som de inte har ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka, samt föreslå nödvändiga åtgärder.
  • bedöma vilken typ av underlag som bör ligga till grund för prövningen av en konsuments återbetalningsförmåga och, om inte starka skäl talar emot det, föreslå ett system för skuldregister, som ett sätt för en kreditgivare att få en bättre helhetsbild av en konsuments skulder.
  • bedöma vilka åtgärder som skulle kunna vara lämpliga för att ge redan överskuldsatta konsumenter bättre förutsättningar att betala tillbaka sina skulder.

Parallellt med utredningen pågår EU-förhandlingar om ett nytt konsumentkreditdirektiv. Det blir en viktig uppgift för utredningen att beakta det nya förslaget till konsumentkreditdirektiv och de pågående förhandlingarna om detta.

Uppdraget ska redovisas 3 maj 2023.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00
Daniel Dickson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister och biträdande finansminister Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.