Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen vill främja försöksverksamhet i kommuner och regioner

Publicerad

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder hur staten kan främja försöksverksamhet i kommunsektorn. Det kan exempelvis handla om nya arbetssätt, utvecklad samverkan eller hur ny teknik kan användas.

Kommunerna och regionerna står inför betydande utmaningar både i närtid och på lång sikt. För att möta utmaningarna behövs nya sätt att ta tillvara på den kunskap, engagemang och kreativitet som finns inom kommunsektorn. Regeringen tillsätter därför en utredning under ledning av Anders Teljebäck som ska föreslå åtgärder för att främja försöksverksamhet.

- Vi ser att det finns behov av utvecklade arbetssätt och metoder i kommunsektorn. Jag vet att det finns bra idéer och uppslag hos den yrkeskunniga personalen som kan tas omhand på bättre sätt. Nu är det dags att göra verklighet av detta, säger civilminister Lena Micko.

Flera statliga utredningar, bland annat Kommunutredningen, Tillitsdelegationen och Kommittén för teknologisk innovation och etik, har föreslagit att försöksverksamhet ska inledas. Även Välfärdskommissionen och Innovationsrådet har påtalat behovet av att främja utvecklade arbetssätt och metoder genom försöksverksamhet.

Utredaren ska bland annat:

  • Samla in och analysera idéer och uppslag till försöksverksamheter
  • utreda om staten bör främja och stödja försöksverksamheterna, och i sådant fall på vilket sätt
  • analysera vilka hinder som finns för att genomföra försöksverksamheterna och hur dessa kan undanröjas
  • lämna de författningsförslag som behövs och eventuellt föreslå andra statliga insatser om detta är motiverat

Uppdraget ska slutredovisas senast den 14 december 2023.

 

 

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.