Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Vinnova får i uppdrag att kartlägga befintlig test- och provningsverksamhet för cement och betong

Publicerad

Regeringen ger Verket för Innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att kartlägga befintlig test- och provningsverksamhet för cement och betong som finns tillgänglig för svenska aktörer. I uppdraget ingår att föreslå åtgärder som kan skapa förutsättningar för en samordning vid en kraftigt ökad efterfrågan av verksamheten. Uppdraget är ett led i arbetet mot att långsiktigt säkra en hållbar försörjning av kalksten och cement i Sverige.

Kalksten är en basråvara som är nödvändig för Sveriges samhällsbyggande, näringsliv och infrastruktur. Test och provning är en viktig del för att säkerställa att den betong som produceras håller den kvaliteten och har de egenskaper som krävs för dess användningsområde. I ett läge där annan kalksten eller cement, inhemsk eller importerad, ersätter ett bortfall av nuvarande produktion finns det risk att test- och provningskapaciteten för cement och betong skapar en flaskhals.

Om ett ökat behov av test- och provning av ett stort antal produkter uppstår blir det nödvändigt att samordna existerande resurser samt vid behov utöka kapaciteten för att säkerställa att nödvändig testning kan genomföras snabbt, effektivt och ändamålsenligt.

Vinnova ska i uppdraget uppskatta det utökade behovet av test- och provningsverksamhet som kan uppstå i en situation där ett stort antal produkter behöver utvärderas. En beskrivning av gällande krav på provning av cement och betong samt en kartläggning av befintlig test- och provningsverksamhet, inklusive dess kapacitet och nuvarande nyttjandegrad ska också tas fram av myndigheten. Vidare ska Vinnova lämna förslag på åtgärder för att möta ett ökat behov av test- och provningsverksamhet, inklusive en beskrivning av hur samordning av verksamheter kan ske.

– Att mildra störningar som kan uppstå till följd av cement- eller betongbrist är av största vikt för den fortsatta utvecklingen av svenskt näringsliv. Det är därför positivt att Vinnova nu ska lämna förslag på samordning i syfte att öka förutsättningarna för att testning av cement och betong ska kunna genomföras så snabbt, effektivt och ändamålsenligt som möjligt, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Uppdraget slutredovisas 1 februari 2022.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.