Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förlängt verksamhetsbidrag till Hela Sverige ska leva

Publicerad

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har som mål att skapa balans mellan stad och land genom att bidra till utveckling i hela landet på ett kreativt och spännande sätt. Regeringen har beviljat Hela Sverige ska leva verksamhetsbidrag med 46 500 000 kronor för åren 2022–2024.

– Regeringen ser mycket positivt på det arbete som Hela Sverige ska leva gör för det civila samhället i hela landet. Det civila samhällets organisationer är en värdefull kraft i landsbygdsutveckling och regional utveckling, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva är en värdefull kraft när det gäller att samla och mobilisera det civila samhällets aktörer på såväl nationell som regional och lokal nivå. Organisationen har varit verksam sedan slutet av 1980-talet och fungerar som en plattform för utveckling, nätverkande och samverkan för lokal utveckling.

Det civila samhället spelar en betydande roll för utvecklingen på landsbygderna. Det har regeringen poängterat i en tidigare proposition liksom i en skrivelse om en nationell strategi för hållbar utveckling. Det krävs en sammanhållen politik för att främja Sveriges landsbygder och regeringen anser att det civila samhället ger viktiga bidrag till den regionala och lokala utvecklingen.

Regeringen har beviljat Riksorganisationen Hela Sverige ska leva bidrag sedan 1987, senast för perioden 2019–2021 med 46 500 000 kronor.

Nu beviljas organisationen verksamhetsbidrag med 46 500 000 kronor för åren 2022–2024.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney