Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om att Skatteverket ska överta handläggning av korttidsstöd till riksdagen

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om propositionen Handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete. Förslaget innebär att Skatteverket från 1 april 2022 ska vara handläggande myndighet för de uppgifter som Tillväxtverket i dag hanterar enligt lagen om stöd vid korttidsarbete.

Under pandemin har Tillväxtverket genomfört ett omfattande och viktigt arbete med att betala ut stöd vid korttidsarbete till företag som drabbats svårt av de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. På kort tid har myndigheten tredubblat personalstyrkan och betalat ut stöd för ca 710 000 anställda.

Skatteverket är i dag handläggande myndighet för den del av stödsystemet som kan aktiveras vid en synnerligen djup lågkonjunktur. I och med förslaget blir Skatteverket också handläggande myndighet för den permanenta delen av stödsystemet som infördes i april förra året och som Tillväxtverket är handläggande myndighet för i dag. Tillväxtverket ska dock fortsatt handlägga ärenden som har initierats hos Tillväxtverket före den 1 april 2022, dvs. bland annat de tillfälliga förstärkningarna av stöd vid korttidsarbete med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.

Bakgrunden till förslaget är bland annat att Skatteverket bedöms ha goda förutsättningar att hantera den mängd ärenden som stödet vid korttidsarbete på kort tid kan komma att innebära. Ett annat skäl är att Skatteverket har en etablerad brottsbekämpande verksamhet och kontrollverksamhet.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio