Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förutsättningar för ett Nationellt kompetenscentrum för kunskap om intellektuell funktionsnedsättning och autism inom LSS ska utredas

Publicerad

Socialstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar om ett nationellt kompetenscentrum för kunskap om intellektuell funktionsnedsättning och autism inom LSS. Syftet är att skapa en nationell överblick, och som kan bidra till att höja kompetensen hos personalen. Ett prioriterat område är att centret ska fungera verksamhetsnära mot LSS-boenden.

–Det är viktigt att personer som arbetar i LSS-boenden har den kompetens som krävs vad gäller intellektuell funktionsnedsättning och autism. Här finns idag behov av ett ökat nationellt stöd och regeringen ger därför Socialstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta ett nationellt kompetenscentrum, säger socialminister Lena Hallengren.

I uppdraget ingår att utreda förutsättningarna för att inrätta ett nationellt kompetenscentrum, hur och i vilken myndighet det i så fall kan organiseras och uppskattade kostnader för att långsiktigt bedriva verksamheten. Socialstyrelsen ska bland annat redogöra för vilka uppgifter som ett eventuellt centrum bör ansvara för.

Uppdraget ska genomföras i dialog med Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och redovisas senast den 31 oktober 2022.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström