Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ny forskningssatsning om Förintelsen och antisemitism

Publicerad

I samband med Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism åtog sig Sverige att stärka forskningen inom detta område. Nu får Vetenskapsrådet, med utgångspunkt i sitt tidigare kartläggningsuppdrag, i uppdrag att genomföra en särskild forskningssatsning med syftet att stärka forskningsfältet om Förintelsen och antisemitism samt andra gruppers utsatthet i samband med Förintelsen inklusive romers utsatthet och antiziganism.

Vetenskapsrådet har tidigare haft i uppdrag att kartlägga och ta fram rekommendationer gällande svensk forskning om Förintelsen och antisemitism samt andra gruppers utsatthet i samband med Förintelsen, inklusive romers utsatthet och antiziganism.

I regleringsbrevet för 2022 ger regeringen Vetenskapsrådet i uppdrag att genomföra en särskild forskningssatsning med utgångspunkt i sitt tidigare redovisade uppdrag. Syftet med satsningen är att långsiktigt stärka det aktuella forskningsfältet. Uppdraget ska redovisas årligen med början den 31 mars 2023 och med slutrapportering senast den 31 mars 2027. Satsningen omfattar 12 miljoner kronor per år 2022–2026.

– Regeringen fortsätter att förstärka arbetet mot antisemitism, antiziganism och andra former av rasism. Syftet med den här satsningen är att stärka forskningsfältet, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg