Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen tillåter fortsatt och utökad slutförvaring av kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall i Forsmark

Publicerad

Regeringen har i dag meddelat beslut om att tillåta fortsatt och utökad verksamhet vid slutförvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark, Östhammars kommun. Förvaret behövs framför allt för att ta om hand drift- och rivningsavfall från kärnkraftverken, till exempel reaktortankar, men även radioaktivt avfall från sjukvården, djursjukvården och forskningen.

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken och kärntekniklagen att slutförvara maximalt 180 000 m3 låg- och medelaktivt radioaktivt avfall vid den befintliga anläggningen SFR-1 i Forsmark, Östhammars kommun. Regeringen bedömer att ansökningarna uppfyller kraven i miljöbalken och i kärntekniklagen och tillåter därför att det befintliga förvaret byggs ut. Mark- och miljödomstolens bedömning är att verksamheten uppfyller kraven och bör tillåtas. Strålsäkerhetsmyndigheten är ansvarig myndighet och har också lämnat ett yttrande som tillstyrker att regeringen kan ge tillstånd.

– Regeringen kommer tillåta att det befintliga förvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall byggs ut. Utbyggnaden är nödvändig bland annat för att kunna ta om hand avfall från rivningen av reaktorer och för att fortsätta lagra radioaktivt avfall från bland annat sjukvården. Det är viktigt att fatta detta beslut eftersom det ger planeringsförutsättningar för berörda kommuner, SKB och övriga delar av branschen, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Prövningen enligt miljöbalken avser förutom en bedömning av metoden för slutförvaring även frågor om exempelvis verksamhetens lokalisering och dess effekter på miljön.

Det mesta av avfallet som förvaras i det befintliga förvaret, SFR-1, är driftavfall från de svenska kärnkraftverken, till exempel filter som samlat upp radioaktiva ämnen i reaktorns vatten, verktyg och skyddskläder. Men även radioaktivt avfall från sjukvården, djursjukvården, forskningen och industrin förvaras där. I SFR-2, som regeringen nu tillåter, kommer rivningsavfallet, bland annat reaktortankarna från kärnkraftverken, att förvaras.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg