Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen vill se ökad statlig styrning av järnvägsunderhåll

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta reda på förutsättningarna för att ta över delar av järnvägsunderhållet i egen regi. Uppdraget ska redovisas den 20 april 2022.

– Regeringen vill öka den statliga styrningen av järnvägensunderhållet genom att ge Trafikverket i uppdrag att redovisa hur delar av underhållet kan utföras i Trafikverkets regi. Jag vill se en tydligare kontroll av hur resurserna används för underhåll, säger Tomas Eneroth.

Regeringen ger nu Trafikverket i uppdrag att ta nästa steg vilket bland annat innefattar att:

  • redovisa vilka åtgärder som Trafikverket fortsatt behöver vidta för att kunna bedriva visst järnvägsunderhåll i egen regi och
  • redovisa beräkningar och en beskrivning av de kostnader som Trafikverket bedömer uppkommer om underhållet genomförs i egen regi.

Uppdraget ska redovisas till Infrastrukturdepartementet den 20 april 2022.

Bakgrund

Regeringen gav den 21 mars 2018 en särskild utredare i uppdrag att utreda hur järnvägsunderhåll, i form av basunderhåll, kan överföras från Infranord AB till Trafikverket (dir. 2018:24). Därefter har regeringen beslutat om ett antal tilläggsdirektiv till utredaren. Utredningen redovisade sina förslag den 31 mars 2020 och förslaget remitterades därefter.

År 2010 beslutade riksdagen om att avreglera järnvägsunderhållet, vilket innebär att Trafikverket inte bedriver järnvägsunderhåll i egen regi. Läs mer:

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-043 78 85
e-post till Amalia Pedersen