Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Sverige ger materielstöd till det växande antalet flyktingar i Ukraina

Publicerad

Justitie­departe­mentet har i dag beslutat att Myndig­heten för sam­hälls­skydd och beredskap (MSB) får använda 3 000 000 kronor till bland annat materiel, personal och transport till stöd för det växande antalet interna och externa flyktingar i Ukraina. Insatsen startar under december 2021 och fortsätter in i början av 2022.

Den 9 december 2021 mottog MSB en förfrågan från EU:s civil­skydds­mekanism om stöd till den ukrainska civil­skydds­myndig­heten i form av boende och annat materiel till de flyktingar som befinner sig i landet. I Ukraina finns både intern­flyktingar och flyktingar som kommit till Ukraina via andra länder, däribland Belarus.

Justitie­departe­mentet har i dag, efter en hem­ställan från MSB den 22 december, beslutat om finansi­ering av insatsen. Sverige kommer att bidra med bland annat elverk, vatten­tankar och tält. MSB avser också att bidra med expert­stöd för att vara behjälp­liga med leverans, mot­tagande och mon­tering. 

– Det finns stora humani­tära behov i området. Vi vill från svensk sida bidra till att för­bättra situa­tionen för de som tvingas fly internt i Ukraina eller tar sig till Ukraina från Belarus eller andra länder, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Målet är att det svenska bidraget ska leda till att myndig­heterna kan förbättra hanteringen av flykting­mottagande genom leverans av prioriterade förnöden­heter såsom vatten, elektri­citet och nöd­boende.

Sverige bidrar återkom­mande med stöd till humani­tära insatser via EU:s civil­skydds­mekanism och tidigare under året har finansi­ering beviljats vid en hand­full tillfällen, däribland till Indien, Litauen och Libanon.

Sverige bidrar även till att under­lätta den humani­tära situa­tionen i Ukraina på andra sätt än genom EU:s civil­skydds­mekanism. Sida kanali­serade stöd om totalt 32,5 miljoner kronor till ett flertal humani­tära aktörer under 2021, inklusive Inter­nationella röda­kors­kom­mittén. Sverige är även en stor givare av icke öron­märkt stöd till humani­tära aktörer på plats i Ukraina, till exempel FN:s flykting­organ (UNHCR) och FN:s barn­fond (Unicef).

Presskontakt

Per Strängberg
Tf. pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg