Pressmeddelande från Finansdepartementet

En tryggare spelmarknad genom förstärkt spelreglering

Publicerad

Regeringen presenterar i dag förslag om en förstärkt spelreglering. Förslagen syftar till att säkerställa ett starkt konsumentskydd och en långsiktig hållbar spelmarknad. Bland annat ska förslagen sätta stopp för aggressiv spelreklam på de farligaste spelen samt stänga ute olagliga aktörer från spelmarknaden.

Ladda ner:

– Vi tar nu nästa steg för att återta kontrollen över den svenska spelmarknaden. Det handlar både om att begränsa aggressiv spelreklam och att stoppa spelföretag som saknar licens. En stärkt spelreglering är en förutsättning för ett starkt skydd för konsumenter, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

I lagrådsremissen, som beslutas och avses överlämnas till Lagrådet under morgondagen, lämnas bland annat följande förslag:

  • Ett krav på tillstånd för spelprogramvara för att få kontroll över programvaruutvecklingen och stänga ute olicensierat spel.
  • Ett förbud mot att främja olovligt spel och ett utökat reklamförbud för olicensierat spel för att öka möjligheterna att hindra illegal spelverksamhet.
  • Ett justerat krav på måttfullhet vid marknadsföring av spel för att skydda barn och ungdomar samt personer med spelproblem från marknadsföring av riskfyllda spelformer.
  • En skyldighet för licens- och tillståndshavare att lämna uppgifter i syfte att öka möjligheterna att följa utvecklingen på spelmarknaden.

De flesta ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

En omreglerad spelmarknad

Den svenska spelmarknaden omreglerades den 1 januari 2019 när den nya spellagen trädde i kraft. Syftet med omregleringen var bland annat att återta kontrollen över spelmarknaden och stärka konsumentskyddet.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz