Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om nya regler som moderniserar konsumentskyddet överlämnas till Lagrådet

Publicerad

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som innebär en modernisering och anpassning till den ökade digitaliseringen på konsumentskyddsområdet. De föreslagna reglerna ska anpassa svensk rätt till EU:s moderniseringsdirektiv för ett starkare konsumentskydd.

I lagrådsremissen föreslår regeringen ändringar i avtalsvillkorslagen, prisinformationslagen, distansavtalslagen och marknadsföringslagen. Förslagen innebär bland annat stärkta sanktionsmöjligheter gentemot näringsidkare som bryter mot det konsumentskyddande regelverket.

– I en tid då alltmer av våra inköp sker digitalt är det viktigt att lagstiftningen anpassas därefter. Det här förslaget kommer att stärka våra rättigheter som konsumenter på nätet. Det stärkta sanktionssystemet är tänkt att verka avskräckande för företag som inte följer reglerna och på så sätt gynna seriösa företag, säger finansmarknadsminister Max Elger.

Lagrådsremissen innehåller bland annat förslag om:

  • förbud mot vidareförsäljning av biljetter till evenemang om närings­idkaren har köpt biljetterna genom användning av automatiserade medel.
  • krav på att ange det tidigare priset om en produkt tillhandahålls med angivande av att priset har sänkts. Detta förslag tar bort möjligheten att höja priset på en vara för att sedan sänka det kort därefter i marknadsföringssyfte utan att samtidigt ange det tidigare lägre priset.
  • att det måste framgå om den som erbjuder en produkt till försäljning på en marknadsplats online är näringsidkare eller inte.
  • krav på information om vilka kriterier som främst bestämmer rankningen av produkter på nätet och om, och i sådana fall på vilket sätt, det säkerställs att konsumentrecensioner kommer från faktiska konsumenter.
  • en utvidgad möjlighet att påföra marknadsstörningsavgift enligt marknadsföringslagen och en möjlighet att påföra en näringsidkare en sanktionsavgift vid överträdelser av avtalsvillkorslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Max Elger
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 23 07
e-post till Simon Sätherberg