Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag på nya spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av covid-19

Publicerad

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag på en ny förordning om tillfälliga spelansvarsåtgärder. Detta mot bakgrund av den aktuella situationen i Sverige med en ökad smittspridning och återinförda smittskyddsåtgärder. De tillfälliga spelansvarsåtgärderna motsvarar i princip den tidigare tillfälliga spelansvarsförordningen, som upphörde att gälla den 14 november 2021.

- I ett välfärdsland som Sverige ska det finnas ett starkt skydd för den som spelar om pengar. Därför har vi återtagit kontrollen över spelmarknaden, och därför återinför vi ett förstärkt konsumentskydd nu när risken för problemspelande ökar till följd av pandemin, säger socialförsäkringsmi­nister Ardalan Shekarabi.

Promemorian som har gått ut på remiss t.o.m. den 17 januari 2022 innehåller bestämmelser om att

  • insättningsgränsen vid spel på onlinekasino får uppgå till högst 4 000 kronor och att motsvarande förlustgräns gäller vid spel på värdeautomater,
  • det är obligatoriskt för spelarna att ange gränser för speltiden vid spel på onlinekasino och värdeautomater, och
  • bonusar som erbjuds av licenshavare som tillhandahåller onlinekasino och värdeautomater får uppgå till högst 100 kronor.

Förordningen föreslås träda i kraft den 7 februari 2022 och gälla till utgången av juni 2022. Skulle behovet av spelansvarsåtgärder upphöra tidigare är avsikten att förordningen kommer att upphävas i förtid.

Åtgärderna kommer endast att införas om det bedöms vara nödvändigt med hänsyn till den aktuella situationen.

 

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz