Pressmeddelande från Finansdepartementet

Proposition om sänkt energiskatt på bensin och diesel lämnas till riksdagen

Publicerad

Regeringen föreslår efter ett tillkännagivande från riksdagen att skatten på bensin och diesel sänks så att priset vid pump blir 50 öre lägre per liter inklusive mervärdesskatt.

Riksdagen har beslutat att regeringen ska ta fram förslag om att sänka energiskatten på bensin och diesel så att priset vid pump sänks med 50 öre per liter den 1 maj 2022. Regeringen lämnar nu en proposition till riksdagen där tillkännagivandet behandlas.

Regeringens förslag innebär att energiskatten på bensin och diesel sänks med 40 öre per liter. Inklusive mervärdesskatt innebär det att priset vid pump sänks med 50 öre per liter

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.

Förslaget bedöms i finansutskottets betänkande 2021/22:FiU minska statens intäkter från energiskatten med 2,4 miljarder kronor år 2022.

 

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio