Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sylvia Schwaag Serger ny ordförande för Formas forskarråd

Publicerad

Regeringen har idag utsett Sylvia Schwaag Serger till ny ordförande för forskarrådet hos Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas). Schwaag Serger tillträder idag, den 20 januari 2022.

Sylvia Schwaag Serger är professor vid Lunds universitets ekonomisk-historiska institution. Hon är även ordförande för Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning och ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

– Regeringen känner stort förtroende för Sylvia Schwaag Serger och att hon med sin breda erfarenhetsbas kommer att leda Formas forskarråd framgångsrikt i dess viktiga arbete, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Schwaag Serger har tidigare bland annat varit internationell chef vid Vinnova och ledamot i styrelsen för Uppsala universitet, och har suttit i Nationella innovationsrådet.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg
Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0888324
e-post till Albin Nordin

Formas forskarråd

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) styrs av en generaldirektör med stöd av ett forskarråd. Forskarrådet beslutar om fördelningen av myndighetens forskningsmedel, fattar strategiska beslut om inriktningen för Formas utlysningar och beslutar om riktlinjer för hur forskningsbidrag ska fördelas.

Forskarrådet består av en ordförande, Formas generaldirektör och elva ledamöter. Regeringen utser rådets ordförande samt fyra av ledamöterna.