Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

En sammanhållen utbildning införs för att stärka nyanländas etablering

Publicerad

Fler nyanlända behöver ta del av utbildning för att möta arbetsmarknadens krav. I höst blir kommunerna skyldiga att tillhandahålla en sammanhållen kommunal vuxenutbildning för de nyanlända som tar del av etableringsprogrammet och på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i programmet.

– Nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden får nu bättre förutsättningar att studera för att kunna få ett jobb och försörja sig. Det här är en viktig pusselbit för att förbättra integrationen och se till att fler människor kommer i arbete och blir en del av samhällsgemenskapen, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Riksdagen sa nyligen ja till regeringens förslag i propositionen En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt. Nu har regeringen beslutat om närmare föreskrifter om utformningen av den sammanhållna utbildningen och innehållet i planen för utbildningen.

I förordningen om vuxenutbildning tydliggörs det att utbildningen ska utformas utifrån de nyanlända elevernas utbildningsbehov. Vid utformningen av utbildningen ska kommunen samverka med Arbetsförmedlingen och andra berörda aktörer såsom regionen, andra kommuner och enskilda utbildningsanordnare.

Utbildningen ska innehålla svenska för invandrare, orienteringskurser och kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Även andra insatser som är gynnsamma för elevernas kunskapsutveckling ska kunna ingå.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 augusti 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg