Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Nu tillsätts en utredare för Arlanda flygplats

Publicerad

Nu tillsätts en utredare med uppdrag att ta fram en plan för utvecklingen av Arlanda flygplats. Regeringen vill säkra tillräcklig flygkapacitet och därmed på sikt kunna avveckla Bromma flygplats.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Utredaren ska ta fram en plan för utveckling av Arlanda flygplats. För att en avveckling av Bromma flygplats ska vara möjlig behöver flygkapaciteten säkras med en god tillgänglighet för inrikesflyget på Arlanda, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Utredaren ska ta fram en plan för utveckling av Arlanda flygplats, inklusive miljötillstånd, för att säkra tillräcklig flygkapacitet i Stockholmsområdet. Planen som ska tas fram ska vara i linje med klimatmålen. Detta innebär bl.a. att planen ska bidra till omställningen till fossilfritt flyg.

Utredaren ska beakta de bedömningar och förslag som Brommautredaren Magnus Persson redovisade i augusti förra året i promemorian Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet.

Som utredare har Peter Norman utsetts.

Uppdraget ska redovisas senast 15 juni 2022.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström