Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen har beslutat om ändringar i Sveriges återhämtningsplan

Publicerad

I dag har regeringen beslutat om ändringar i Sveriges återhämtningsplan inom EU:s återhämtningsfacilitet. På grund av förändringar i regeringens budgetförslag för 2022 med anledning av riksdagens beslut behöver planen ändras. Ändringarna begränsas till att röra ett fåtal, befintliga åtgärder, bland annat stödet till energieffektivisering av flerbostadshus.

EU-kommissionen granskar nu den svenska planen och nästa steg är att kommissionen publicerar sitt förslag till genomförandebeslut.

Faktaruta

I juli 2020 enades EU:s stats- och regeringschefer om ett återhämtningspaket för att mildra krisens effekter. Paketet, som kallas Next Generation EU, omfattar 750 miljarder euro i lån och bidrag till medlemsstaterna. Huvudparten av detta kommer att kanaliseras genom den så kallade Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF). Medlemsstaterna ansöker om medel genom nationella återhämtningsplaner som beskriver de reformer och offentliga investeringar de avser genomföra.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg